27 maja 2020

Pomysłodawcy uważają, że aby zwiększyć liczbę pielęgniarek i pielęgniarzy, trzeba jak najszybciej wdrożyć dwa dodatkowe rodzaje kształcenia w tym zawodzie.

Czy wróci kształcenie pielęgniarek w szkołach szkołach ponadpodstawowych, bądź policealnych? Coraz więcej samorządów apeluje o powrót takiego kształcenia. W uzasadnieniach pojawiają się między innymi argumenty, ze kształcenie w systemie studiów licencjackich czy magisterskich już niebawem nie zagwarantuje pełnych świadczeń dla ludności z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Iwona Kosztyła