12 listopada 2021

Jeszcze w tym roku rzeszowskie przedszkola mają zostać wyposażone w oczyszczacze powietrza. Przetarg na zakup 165 takich urządzeń został właśnie ogłoszony

Władze miasta chcą, aby oczyszczacze usuwały z powietrza minimów 98 procent pyłów PM 2,5 i PM 10, co najmniej 99 procent wirusów i bakterii oraz minimum 96 procent alergenów, kurzu, roztoczy i pleśni. Mają to być urządzenia mogące pracować bez przerwy, emitujące niski poziom hałasu i energooszczędne, gwarantujące minimum dwukrotną wymianę powietrza w pomieszczeniu w ciągu jednej godziny.

Na oferty od dostawców Urząd Miasta Rzeszowa czeka do 23 listopada. Umowę miasto chce podpisać najpóźniej 22 grudnia, a czas na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń to 21 dni od daty podpisania zamówienia. O wyborze wykonawcy zadecyduje nie tylko cena urządzeń, ale także długość udzielanej na nie gwarancji i termin dostawy. Dostawca będzie musiał także przeszkolić z obsługi sprzętu przynajmniej jednego pracownika każdego przedszkola, w którym zostanie on zamontowany. W cenę dostawy mają zostać wliczone materiały eksploatacyjne, głównie filtry, na cały okres trwania gwarancji.

Niewykluczone, że miasto zamówi więcej oczyszczaczy. Taką możliwość dają zapisy przetargowe, w przypadku oferty, która pozwoli na zakup dodatkowego sprzętu w ramach kwoty przeznaczonej na ten cel.

Iwona Kosztyła