19 lutego 2021

Debatę przygotował rzeszowski oddział IPN

Znaczenie porozumień rzeszowsko – ustrzyckich, czy wpływ strajków chłopskich na przemiany ustrojowe w Polsce. Między innymi te tematy poruszyli prelegenci, historycy rzeszowskiego oddziału IPN podczas internetowej debaty zorganizowanej związku z przypadającą w tym roku 40. rocznicą porozumień rzeszowsko- ustrzyckich oraz 40. rocznicą powstania NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Spotkanie zorganizował przez rzeszowski oddział IPN

 

Dokumenty, które przeszły do historii pod nazwą porozumień rzeszowsko-ustrzyckich były ustępstwem władzy PRL na rzecz strajkujących rolników. Podpisano je po północy z 18 na 19 lutego 1981 r. w Rzeszowie. To był ważny czas i ważne wydarzenia wspierane przez niemal wszystkie środowiska – mówi Dariusz Iwaneczko, dyrektor rzeszowskiego oddziału u IPN w Rzeszowie

Ogromne znaczenie w podpisaniu porozumień rzeszowsko- ustrzyckich miało duchowieństwo diecezji przemyskiej i sam biskup Ignacy Tokarczuk – mówił dr hab. Mariusz Krzysztofiński

Podczas spotkania swój referat o miejscu strajków chłopskich i porozumień w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie w historii polskiego ruchu ludowego wygłosił dr Marcin Bukała, a Tomasz Bereza przypomniał o roli podkarpackich chłopów wobec kolektywizacji.

 

 

Iwona Kosztyła