13 marca 2020

MPK Rzeszów informuje, że podjęte zostały następujące decyzje:

1.      Wstrzymanie sprzedaży biletów przez kierowców autobusów.

2.      Drzwi otwierane i zamykane będą przez kierowców, bez potrzeby naciskania przez pasażerów tzw. „ciepłego guzika”

3.      Z wsiadania i wysiadania pasażerów wyłączone zostają przednie drzwi.

4.      Z dostępu dla pasażerów zostaje wyłączona, oznaczona taśmami, strefa w pobliżu stanowiska kierowcy.

MOPS

„W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Urząd Miasta Rzeszowa wstrzymuje do odwołania przyjmowanie wniosków o wydanie kart:

– Karta Dużej Rodziny,

– Karta „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza”,

– Ogólnopolska Karta Seniora.”.

ROSIR

Od dnia dzisiejszego do odwołania ROSiR zamyka dostęp do hali RCSW Podpromie , hali ROSiR przy ul. Pułaskiego oraz hali tenisowej przy ul. Jałowego.

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

W sytuacjach niewymagających osobistego stawiennictwa w Wydziale Komunikacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub mailowego oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Urząd  Stanu Cywilnego

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Urząd Stanu Cywilnego prosi i apeluje o maksymalne ograniczenie wizyt w Urzędzie. Pełną informację dotycząca sposobu załatwiania spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego można uzyskać telefonicznie pod ogólnodostępnym numerem telefonu 177 88 99 00 lub bezpośrednio u pracowników merytorycznych pod następującymi numerami telefonów:

Dział rejestracji urodzeń: sporządzenie aktu urodzenia dziecka, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa oraz zmiana imienia dziecka do 6 miesięcy tel. 17 875 46 50, 17 875 46 06, 17 875 46 12, 17 875 46 47,

Dział małżeństw: przyjmowanie zapewnień przedślubnych i ustalanie terminu ślubu cywilnego, wydawanie zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego w formie konkordatowej,  wpisywanie zagranicznych aktów małżeństw oraz wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym i zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą tel. 17 875 46 07, 17 875 46 21

Dział rejestracji zgonów: sporządzenia aktu zgonu oraz  wpisywanie zagranicznych aktów zgonu tel. 17 875 46 10,  17 875 44 79

Archiwum: wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego tel. 17 875 46 17, 17 875 46 19, 17 875 44 81, 17 875 47 55, 17 875 44 37

Dział do spraw: zmiany imienia i nazwiska oraz wpisywania zagranicznych aktów urodzeń tel. 17 875 46 20

Osoby dokonujące zgłoszenia urodzenia noworodka proszone są o składanie wniosków za pośrednictwem platformy e-PUAP, zaś ubiegające się  o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o stanie cywilnym za pośrednictwem platformy e-PUAP lub drogą korespondencyjną. W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie, prosimy o kontakt telefoniczny, celem ustalenia sposobu załatwienia sprawy i zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Apelujemy również do mieszkańców aby nie odwiedzali z dziećmi placów zabaw i nie korzystali z siłowni plenerowych.

Iwona Kosztyła