10 września 2019

O sposobie podziału dodatkowych środków zdecyduje dyrektor szpitala.

Resort zdrowia postanowił wesprzeć najmniejsze i najbiedniejsze szpitale, które borykają się z największymi problemami finansowymi. Dodatkowe 22 mln zł trafi między innymi do szpitali powiatowych w województwie podkarpackim. To już trzecia w tym roku transza pieniędzy przeznaczona na wzrost wycen świadczeń, a łączny wzrost ryczałtu dla placówek I i II stopnia zabezpieczenia funkcjonujących w ramach sieci szpitali wyniesie 802 mln złotych tj. o 9% w skali roku.

Obecnie w w ramach sieci szpitali funkcjonuje 12 szpitali I poziomu zabezpieczeni oraz 9 szpitali II poziomu zabezpieczenia. Wszystkie dostaną wsparcie. Pierwsze pieniądza zostaną wypłacone już we wrześniu – mówił podczas spotkania z dyrektorami szpitali Rober Bugaj, dyrektor podkarpackiego oddziału Narodowego Fundusz Zdrowia

O sposobie podziału dodatkowych środków decyduje każdorazowo dyrektor szpitala. Mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podwyżek dla wszystkich grup zawodowych, z którymi zawarte zostały porozumienia płacowe. Na Podkarpaciu, najwięcej, bo ponad 2 milionów zł. trafi do szpitala w Krośnie. Są nam bardzo potrzebne,  zapewnia Piotr Czerwiński, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Krośnie

Pieniądze mają trafić do grup zawodowych pominiętych wcześniej w ustawowych podwyżkach – fizjoterapeutów czy techników elektroterapii. Zwiększenia wynagrodzeń mają się też doczekać diagności laboratoryjni, gotowi do najostrzejszych form protestu dodaje Rober Bugaj, dyrektor podkarpackiego oddziału Narodowego Fundusz Zdrowia

Oprócz szpitali o znaczeniu regionalnym, dodatkowe środki otrzymają szpitale kliniczne i instytucje badawcze, które realizują 34 tzw. świadczenia wysokospecjalistyczne.

Iwona Kosztyła