17 kwietnia 2019

Skorzystają także organizacje pozarządowe z Podkarpacia, które w różnoraki sposób wspierają osoby niepełnosprawne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadecydował o przekazaniu 177 mln zł dla organizacji pozarządowych. W bieżącej edycji konkursu „Szansa, rozwój, niezależność” dofinansowanie otrzymało 508 wniosków, łącznie ponad 177 mln zł. Dzięki tym funduszom wsparcie otrzyma ponad 144 tys. osób z niepełnosprawnościami. Skorzystają także organizacje pozarządowe z Podkarpacia, które w różnoraki sposób wspierają takie osoby.

Największe dofinansowanie przekazywane jest na działalność związaną z pomocą w usamodzielnianiu się osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie jest wynikiem trzeciej już decyzji konkursowej zarządu PFRON. mówi Maciej Szymański, szef podkarpackiego oddziału Pefron

Zarząd PFRON ma plan uruchomienia kolejnych dofinansowań, które wspomogą organizacje pozarządowe w ich działalności.

Iwona Kosztyła