6 lipca 2022

Fot. Grzegorz Bukała /UM Rzeszów/

7 organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie Prezydenta Miasta Rzeszowa na rewitalizację, ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

W Ratuszu podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi, których oferty zostały wybrane w ramach ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa dwóch otwartych konkursów. Pierwszy, dotyczył działań w zakresie ochrony zabytków, opieki nad zabytkami oraz promocji lokalnego zasobu zabytkowego, drugi – rewitalizacji. Obydwa konkursy koordynowane są przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W ramach pierwszego konkursu przyznano dotacje na łączną kwotę 60 000 zł. Otrzymali je:

• Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – dotacja w wysokości 13 000 zł na realizację zadania pn. Ścieżka historyczno-przyrodnicza – Osiedla Zwięczyca w Rzeszowie.

• Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – dotacja w wysokości 11 000 zł na realizację zadania pn. Wystawa archeologiczna na wolnym powietrzu „Świat pod stopami”.

• Fundacja IKS – dotacja w wysokości 16 000 zł na realizację zadania pn. Rzeszowski szlak modernizmu.

• Stowarzyszenie Przyjaciół Staromieścia – dotacja w wysokości 9 000 zł na realizację zadania pn. Staromiejska ścieżka historyczna.

• Fundacja Rzeszowska – dotacja w wysokości 11 000 zł na realizację zadania pn. Willa Januszów.

 

Drugi konkurs ofert dotyczył wsparcia zadań realizowanych na podstawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”. W ramach tego konkursu przyznano dotacje na łączną kwotę 29 222 zł. Otrzymali je:

• Stowarzyszenie Rzeszów Smart City – dotacja w wysokości 10 000 zł na realizację zadania pn. Warsztaty międzypokoleniowe dla rozwoju srebrnej gospodarki na osiedlu Śródmieście w Rzeszowie.

• Fundacja LEVEL UP – dotacja w wysokości 9 980 zł na realizację zadania pn. Wyciągarka 2;

• Fundacja Koi Koi – dotacja w wysokości 9 242 zł na realizację zadania pn. #discoveryourjapan.

inf. prasowa