16 stycznia 2019

Do 25 stycznia można nadsyłać bądź przynosić prace konkursowe do Muzeum Dobranocek. Konkurs jest nietypowy, bo nie są to prace plastyczne, a literackie.

Zadaniem ucznia szkoły podstawowej, bo to do nich adresowany jest konkurs, jest napisanie listu do autora ulubionej bajki, która była pierwowzorem dobranocki. – Może to być np. autor „Pszczółki Mai” , „Smerfów”, „Kubusia Puchatka”, czy „Koziołka Matołka”.  Treść ma zawierać między innymi pytania adresowane do autora, dlatego ważne jest, aby znać treść książki. Bardzo nam zależy, aby praca nie była dłuższa niż dwie strony. Będziemy oceniać interesującą treść, poprawność stylistyczną, samodzielność pracy i ogólną estetykę – mówi Aleksandra Dołęga z Muzeum Dobranocek. 

Agnieszka Radochońska-Kloc