8 listopada 2019

Obecni na konferencji nauczyciele zapoznali się z ofertą szkoleniową Biblioteki Pedagogicznej, ale także wysłuchali prelekcji na temat roli i znaczenia dyrektora w procesie edukacji i wychowania.

Jest wychowawcą, autorytetem,  opiekunem, nauczycielem, ale przede wszystkim nadaje kierunek pracy  i  dba o rozwój swoich pracowników oraz uczniów. W Rzeszowie odbyła się  zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną konferencja „Dyrektor – pierwszy nauczyciel”. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy placówek  oświatowych z całego Podkarpacia.

Konferencja była między innymi okazją do zaprezentowania nowych e-usług, które oferuje Biblioteka oraz oferty szkoleniowej i warsztatowej adresowanej do środowiska nauczycielskiego.  To także okazja do rozmów na temat roli dyrektora placówki oświatowej w edukacji i wychowaniu – mówiła  Beata Michałuszko, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Dobrze przygotowany nauczyciel, chętny do pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez kursy czy szkolenia, to  dobra szkoła i dobrzy uczniowie. To pomaga w  zarządzaniu  i kierowaniu szkołą, dlatego staram się dawać dobry przykład i zachęcać do rozwoju osobistego – mówi Lucyna Gołojuch, dyrektor Zespołu Szkół w Zalesiu w gminie Czarna

 

Iwona Kosztyła