18 lutego 2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na kolejny dyżur telefoniczny.

Tym razem eksperci będą odpowiadać na pytania dotyczące zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego przypadającego w okresie ciąży osobom, którym wymiar czasu pracy został obniżony na podstawie ustawy o COVID-19. 

Będzie można także pytać o zasiłki za czas choroby, kwarantanny i izolacji

Dyżur odbędzie się dziś, 18 lutego od 10:00 do 11:30.

tel. 17 858 61 85 (Oddział ZUS w Rzeszowie)

Artur Sołek