22 lutego 2019

Świętuje cała brać harcerska.

W dniu urodzin założycieli skautingu – sir Roberta Baden-Powella i jego żony Olave Baden-Powell 22 lutego obchodzony jest harcerzy i skautów na całym świecie jako Dzień Myśli Braterskiej. To dzień, w którym brać harcerska odkłada wszystkie zwady i świętuje jeden z najcenniejszych aspektów harcerstwa- Przyjaźnie na całe życie.

Święto zwane Dniem Myśli Braterskiej jest właśnie po to, by te więzi wzmocnić jeszcze bardziej, aby naprawdę poczuć, że wszyscy – czy to harcerze zrzeszenia w ZHP cz ZHR czy to skauci – wszyscy jesteśmy częścią ruchu, a wszelkie podziały są tylko pozorne – mówi podharcmistrz Tomasz Sznajder z ZHP

W dniu Myśli Braterskiej brać harcerska spotyka się na uroczystych zbiórkach i okolicznościowych spotkaniach. 

Iwona Kosztyła