4 lutego 2021

Placówka prowadzona przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny oferuje udział w bezpłatnych zajęciach.

Dzienny Dom Opieki Medycznej znajduje się przy ul. Hetmańskiej 120 w Rzeszowie. Z oferty domu mogą skorzystać osoby z terenu miasta Rzeszowa, które ukończyły 65 rok życia. W ramach codziennych, kilkugodzinnych zajęć seniorzy są pod opieką lekarzy i rehabilitantów. Uczestnicy mają także zapewniony posiłek oraz możliwość dowożenia do placówki.

Projekt jest finasowany z Funduszy Unijnych. Wnioski rekrutacyjne należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie. Szczegóły tutaj .

Posłuchaj relacji

Artur Sołek