30 czerwca 2022

Korzystali przede wszystkim z rehabilitacji, spotkań towarzyskich z rówieśnikami, poznali zasady zdrowego stylu życia. Wojewódzki Zespól Specjalistyczny w Rzeszowie podsumował projekt związany z działalnością Dziennego Domu Opieki Medycznej. W trakcie 3 lat trwania projektu pomoc otrzymało 150 osób powyżej 65. roku życia z terenu miasta Rzeszowa.

 

Iwona Kosztyła