15 kwietnia 2019

Uczniowie klas ósmych z 968 podkarpackich rozpoczęło dziś egzaminy sprawdzające wiedzę z zakresu szkoły podstawowej z przedmiotów takich jak język polski, matematyka i język obcy. To sprawdzian, do którego przystępują uczniowie, mający zamiar kontynuować edukacje w szkołach średnich.

 

Iwona Kosztyła