2 lipca 2019

Umowę w tej sprawie podpisano w Urzędzie Marszałkowskim.

Samorząd Województwa Podkarpackiego wspólnie z miastem Rzeszów będzie prowadził akcję edukacyjną mającą na celu pokazanie i uświadomienie mieszkańcom miasta jak ogromne znaczenie i wartość mają miejskie drzewa. Akcja będzie polegać na wycenie usług ekosystemowych  10 wybranych drzew w mieście i przedstawienie tych usług oraz ich wartości na tablicach informacyjnych umieszczonych w pobliżu drzew. Umowę w tej sprawie podpisano w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Iwona Kosztyła