4 grudnia 2020

Dla pacjentów przebywających w izolacji domowej, Ministerstwo Zdrowia wdraża program Domowej Opieki Medycznej (w skrócie DOM) mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów.

 Program będzie wykorzystywał pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych Pacjentów. Program nie tylko wpłynie na bezpieczeństwo Pacjentów, lecz jednocześnie usprawni pracę lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Pierwsza grupa to pacjenci z COVID-19, którzy ukończyli 55 lat. Sa oni automatycznie włączani do programu. Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku na COVID-19 pacjentowi zostanie dostarczony pulsoksymetr przez pracownika Poczty Polskiej.

Druga grupa to pacjenci, którzy mają mniej niż 55 lat i mają przed sobą jeszcze co najmniej 7 dni izolacji domowej. Mogą oni wykorzystać jedną z dwóch ścieżek: wypełniają formularz Pulsocare, który znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia lub są kwalifikowani przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zarejestrowanego w systemie DOM.

Pacjenci uczestniczący w tym programie zostaną objęci zdalnym monitoringiem parametrów, w tym poziomu saturacji, czyli nasycenia krwi tętniczej tlenem, tętna, temperatury oraz objawów chorobowych. Wprowadzenie bieżącego nadzoru nad pacjentami pozostającymi w izolacji domowej jest konieczne ze względu na wysoki poziom stwierdzanych zakażeń. Taki nadzór będzie sprawowany w sposób ciągły przez Centrum Kontaktu powołane przez Ministerstwo Zdrowia i będzie dla pacjentów bezpłatne.

 

Iwona Kosztyła