10 listopada 2021

Już w dniach od 11 do 13 listopada 2021 r. w miejscowości Rudna Mała w gminie Głogów Małopolski odbędzie się podkarpacka edycja Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi (w skrócie EAMLW). Jaki jest jednak cel projektu i do kogo jest on skierowany?

Akademia to 3-dniowy cykl szkoleń, którego celem jest wyposażenie młodych liderów z terenów wiejskich i małych miast w rzetelną wiedzę na temat funkcjonowania Unii Europejskiej i jej działań wspierających rozwój obszarów wiejskich oraz w narzędzia do wykorzystania tej wiedzy w aktywności społecznej uczestników. Ważny przy tym będzie element budowania wspólnoty młodych liderów zarówno podczas szkoleń, jak i po ich zakończeniu oraz – na późniejszym etapie – wspierania ich działań.

– Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi jest pomysłem na otwarcie się na ludzi młodych, którzy interesują się Unią Europejską i są aktywni w swoich społecznościach lokalnych – tłumaczy dr Marek Prawda, ekspert  ds. funduszy europejskich i b. dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. – Chcielibyśmy im pomóc wejść na scenę społeczną, a w przyszłości może nawet polityczną. Co również ważne, chodzi nam o to, aby ci ludzie, bez względu na swoje poglądy, wiedzieli więcej o Unii Europejskiej. Aby, wyposażeni w nowe kompetencje, byli motorem działań w swoich regionach – podkreśla Prawda.

– Chcemy zdynamizować działalność środowiska wiejskiego – dodaje Jan Klemt, prezes Fundacji Kuźnica im. Hugona Kołłątaja. – Dlatego naszym celem jest wsparcie młodych liderów polskiej prowincji, aby w perspektywie kilku lat, przy okazji wyborów samorządowych, czy nawet parlamentarnych, mogli przejąć pałeczkę od starszego pokolenia.Szkolenie będzie trwać od czwartku do soboty. Przez trzy dni uczestnicy Akademii przejdą intensywny trening, którego celem będzie wyposażenie liderów lokalnych w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczną działalność społeczną. W programie znajdą się m.in. warsztaty z:

  • pozyskiwania środków na działalność na obszarach wiejskich i aktywizacji środowisk lokalnych, procesów decyzyjnych,
  • autoprezentacji oraz wystąpień publicznych,
  • współpracy z mediami.

– Przewidujemy również spotkania z przedstawicielami instytucji europejskich, urzędów marszałkowskich, a także wójtami, burmistrzami i prezydentami miast. – Podkreśla Jan Klemt.

 

Udział w wydarzeniu potwierdzili Elżbieta Łukacijewska – europoseł do Parlamentu Europejskiego, Czesław Siekierski były Komisarz ds. rolnictwa w Komisji Europejskiej, Józef Zych – były Marszałek Sejmu, Marek Prawda – dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Mieczysław Kasprzak – Poseł RP oraz Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic.Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy, tj. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja Kuźnica im. Hugona Kołłątaja, zapewniają:

  • ryczałtowy zwrot kosztów dojazdu,
  • zakwaterowanie oraz wyżywienie,
  • materiały promocyjne i szkoleniowe,
  • certyfikaty.

Po ukończeniu Akademii najlepsze kluby otrzymają 1 500 zł na realizację wybranego projektu społecznego.

 

Osoby biorące udział w Akademii zobowiązują się przy tym do pełnego i aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu. W każdej edycji EAMLW będzie brać udział co najmniej 500 osób w wieku 18-30 lat, z zachowaniem parytetu płci oraz uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy powinni zamieszkiwać na terenach wiejskich lub w miastach o wielkości do 20.000 mieszkańców.W projekcie zostały ostatnie wolne miejsca. Zainteresowane osoby powinny zebrać drużynę liczącą od 4 do 6 osób. Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić dokumenty aplikacyjne, które znajdują się na stronie Fundacji [LINK] https://www.fundacjakuznica.pl/dokumenty  lub zasięgnąć informacji u jednego z przedstawicieli Fundacji, Radosława Kosaka pod nr tel. 723 939 760.

Więcej informacji na stronie Fundacji Kuźnica im. Hugona Kołłątaja: https://fundacjakuznica.pl/

materiały prasowe