6 lutego 2019

22.04.2017 – Rzeszow 3BOT Nabor kandydatow do WOT . Sluzba wyrownawcza . Fot. Irek Dorozanski

Ukoronowaniem szkolenia podstawowego będzie przysięga wojskowa, która tym razem odbędzie się 24 lutego br. w Łańcucie.

Już w sobotę, 9 lutego w Rzeszowie i Jarosławiu kolejni ochotnicy zostaną powołani do pododdziałów 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej i najbliższe 16 dni spędzą ćwicząc na poligonie w ramach projektu „Ferie z WOT”. Wśród nich będą między innymi pełnoletni uczniowie, którzy w ramach tzw „Ferii w mundurze” tak zimową przerwę w nauce będą spędzać na ćwiczeniach.

Już w pierwszym dniu ochotnicy poddawani są między innymi testowi oceny sprawności fizycznej. Nacisk położony będzie na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki, oraz pierwszej pomocy. To nie będą zwykłe ferie – zapewnia płk Dariusz Słota, dowódca podkarpackich terytorialsów

Uczniów do spędzenia takich ferii nie brakuje. Zgłosili się nie tylko chłopcy, także dziewczyny chcą wyjechać na poligonie.

Ukoronowaniem szkolenia podstawowego będzie przysięga wojskowa, która tym razem odbędzie się 24 lutego br. w Łańcucie. Po przysiędze wszyscy żołnierze zostaną rozdysponowani do batalionów lekkiej piechoty w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Sanoku i Jarosławiu.

Iwona Kosztyła