22 września 2021

Konkurs promuje umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych, edukację obywatelską oraz wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa związanych z bezpieczeństwem.

154 uczniów szkół średnich z województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego wzięło udział w etapie finałowym u Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie organizowanym przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Celem Konkursu jest szerzenie wśród uczniów szkół średnich postaw patriotycznych, popularyzację wiedzy na temat systemu obronności RP i obowiązków instytucji i obywateli w tym zakresie. Uczniowie musieli rozwiązać test złożony z 30 pytań oraz odpowiedzieć na jedno z trzech pytań dotyczących zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i prawa.

 

Iwona Kosztyła