15 października 2018

sdr

W poniedziałek odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie z programu Polska-Słowacja projektu „Turystyka kulturowa i duchowa miasta Spiskie Podgrodzie i Głogowa Małopolskiego”.

W ramach inwestycji zaplanowano renowację rynku w Głogowie Małopolskim, rewitalizację Ogrodu Biskupiego w Spiskim Podgrodziu na Słowacji oraz opracowanie oferty turystycznej o charakterze kulturalno-religijnym w oparciu o istniejące w regionie zabytki dziedzictwa kulturowego.

Spiskie Podgrodzie oddalone jest od Rzeszowa o 220 km. Jest to miasto partnerskie Głogowa Młp. Miejscowość jest partnerem wiodącym projektu. W poniedziałek odbyła się uroczystość podpisania umowy na realizację inwestycji.

Do Głogowa Młp. przyjechali: Adam Hamryszczak – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Michal Kapusta – Burmistrz Spiskiego Podgrodzia, Štefan Sečka – Biskup diecezjalny spiski.

Oprócz Burmistrza Głogowa Pawła Baja w podpisaniu umowy wziął udział m. in. Stanisław Kruczek – wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Projekt warty jest 1 mln 100 tys. euro. Zakończenie planowane jest na 2020 rok.

Artur Sołek