29 października 2019

25 zespołów naukowych otrzyma dofinansowanie na kwotę prawie 4 mln złotych.

Przedstawiciele Podkarpackiego Centrum Innowacji wybrali najlepsze projekty zespołów naukowych na Podkarpaciu. Do konkursu wpłynęło 103 wnioski, z czego 101 spełniło kryteria formalne. Pośród nich zgłoszenia dotyczyły takich dziedzin naukowych jak: technologie informacyjno-komunikacyjne, efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii, transport i motoryzacja, ochrona zdrowia i technologie medyczne, bio-gospodarka i żywność oraz zaawansowane materiały i narzędzia. Komitet Alokacji Zasobów zdecydował, że 25 zespołów naukowych otrzyma dofinansowanie, na kwotę prawie 4 mln złotych.

Przedstawiciele Podkarpackiego Centrum Innowacji, Urzędu Marszałkowskiego oraz Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dokonali wyboru najlepszych projektów zespołów naukowych na Podkarpaciu. – mówił marszałek Władysław Ortyl

Istotą tego projektu jest nie tylko udzielenie grantów, ale późniejsza praca z zespołami naukowymi tak, aby to czym będą się zajmować było dopasowane do rynku i przez ten rynek oczekiwanie. Takie działania chcemy dalej wspierać – mówił Jacek Kubrak, prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji,

Z docenienia i pieniędzy cieszą się przede wszystkim naukowcy, których praca i zagazowanie zostały docenione – mówili przedstawiciele rzeszowskich uczelni, których zespoły badawcze docenione 

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Iwona Kosztyła