7 kwietnia 2020

Czas pandemii to czas odosobnienia, który często oznacza także osamotnienie. Szczególnie często dotyka ono osoby starsze, które w obawie przed zarażeniem pozostają w domach. Osobom, które nie są objęte kwarantanną, ale chcą unikać zarażenia, ponieważ jako starsze i chore należą do grupy większego ryzyka z pomocą przychodzą Harcerze z Podkarpackiego Hufca ZHP i w ramach akcji Gotowi do służby” oferują wsparcie. Mogą dostarczyć obiad, zrobić zakupy, odebrać leki w aptece, opłacić rachunki.

 

Iwona Kosztyła