10 lutego 2021

Obecnie w całej Polsce działa kilkanaście hospicjów perinatalnych.

Hospicja perinatalne są potrzebne, bo jak wskazują statystyki tylko w ubiegłym roku z pomocy rzeszowskiej placówki skorzystało kilkadziesiąt  osób. To miejsce, gdzie kompleksową opiekę i wsparcie otrzymują nie tylko rodzice, którzy usłyszeli diagnozę, że ich nienarodzone dziecko może umrzeć bądź urodzić się z poważnymi wadami, ale także kobiety po poronieniu.

 

Projekt ustawy regulujący działalność hospicjów perinatalnych przygotowała Solidarna Polska. W projekcie znalazły się zapisy o utworzeniu w szpitalu koordynatorów opiekujących się ciążą obarczoną wadą letalną, a także obowiązek poinformowania matki przez lekarza, że może skorzystać z opieki w hospicjum. Dziś taką informację przekazują głownie położne, które opiekują się kobietami, u dzieci których stwierdzono wady letalne – mówi Agnieszka Jankowska – Rachel, psycholog z hospicjum perinatalnego, działającego przy Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci. Przychodząc do nas, tacy rodzice, nie zostaną sami. Otrzymują pomoc zarówno lekarską, jak i psychologiczną.

 

Projekt dotyczący hospicjów perinatalnych zakłada powstanie odrębnych sal dla kobiet w ciąży z wadą letalną. Projekt reguluje także kwestie pochówku dziecka, które umrze po porodzie. Obecnie w całej Polsce działa kilkanaście hospicjów perinatalnych.

 

Iwona Kosztyła