3 czerwca 2021

fot. Powiat Rzeszowski

Na terenie powiatu rzeszowskiego oficjalnie oddano do użytku dwie inwestycje drogowe. W środę odbyła się uroczystość poświęcenia obiektów.

W Nowym Borku w gminie Błażowa powstał przepust pod koroną drogi powiatowej, która została uszkodzona podczas ostatniej powodzi. Druga z oddanych inwestycji dotyczy nowego mostu, który powstał na drodze prowadzącej do Sanktuarium w Borku Starym.

Most w Borku Starym (gm. Tyczyn) to inwestycja o wartości 1 973 470,12 zł, która została dofinansowana przez Województwo Podkarpackie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Powstał obiekt jednoprzęsłowy, który liczy 27 m długości, jego szerokość użytkowa wynosi 6 m, z dwoma pasami ruchu, chodnikiem o szerokości 2,20 m oraz opaską bezpieczeństwa o szerokości 0,75 m. Zwiększona została również nośność mostu.

W sąsiedniej gminie Błażowa, w miejscowości Nowy Borek wybudowano przepust pod koroną drogi powiatowej Nr 1416R. W tym przypadku inwestycję wartą 938 747,93 zł dofinansowało Województwo Podkarpackie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Prace polegały na wybudowaniu przepustu oraz na renowacji drogi w zakresie dojazdów do przepustu, polegających na odtworzeniu konstrukcji nawierzchni. Przepust ma wysokość 3,2 m i szerokość 5,2 m.

 

fot. Powiat Rzeszowski

mat. pras.