8 maja 2020

Temat represji NKWD wobec Polaków i sytuacji politycznej Polski po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny II RP i zakończeniu działań zbrojnych w Europie nie jest jeszcze szerzej znany.

Z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej IPN przygotował 21 artykułów z tego okresu polskich dziejów.

Od wielu już lat kolejnym rocznicom związanym z pochodem Armii Czerwonej przez Polskę w latach 1944-1945 towarzyszą te same pytania. Czy było to wyzwolenie, czy też początek zniewolenia? Czy Sowieci byli postrzegani przez Polaków jako pogromcy Niemców, czy też jako nowi okupanci? Czy cele i metody postępowania czerwonoarmistów można porównać z postępowaniem przedstawicieli niemieckiego aparatu władzy? Ważnym krokiem do poznania prawdy o przebiegu i następstwach sowieckiej ofensywy jest zbiór artykułów, przygotowanych przez historyków pracujących w IPN. Zachęcamy do zapoznania się z tymi opracowaniami.

„>Polakom nie dane się jeszcze radować wolnością<. Zakończenie II wojny światowej nie było dla Polski końcem walki o niepodległość” – to tytuł ogólnopolskiego artykułu wstępnego autorstwa prezesa IPN dr. Jarosława Szarka otwierającego szereg tekstów, których fragmenty ukażą się na stronach i mediach społecznościowych IPN z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej. Dotyczyć będą historii niemalże każdego regionu Polski.

Artykuły naukowców Instytutu Pamięci Narodowej specjalizujących się w dziejach II wojny światowej oraz sytuacji Polski po jej zakończeniu ukażą się 7 maja. Ich tematy koncentrują się na sowieckich represjach wymierzonych nie tylko w niepodległościowe struktury polskiego podziemia zbrojnego w latach 1944-1946, ale także w całe społeczeństwo na poszczególnych terenach II Rzeczypospolitej Polskiej oraz na ziemiach włączonych do polski powojennej.

Drugim ogólnopolskim artykułem będzie tekst dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosława Golona „Terror Armii Czerwonej i NKWD na ziemiach polskich w latach 1944-1945”, który również będzie otwierał powyższe regionalne teksty.

Fragmenty artykułów (z podanym odnośnikiem do pełnej wersji) będą dostępne na stronach oraz mediach społecznościowych IPN.

Iwona Kosztyła