20 maja 2020

Ciągle jednak obowiązują ograniczenia.

Od 25 maja 2020 r. otwarta zostanie czytelnia akt oraz punkt przyjęć wniosków w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty, z zachowaniem zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych.

Czytelnia akt czynna będzie w godzinach od 9.00 do 14.00 w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – udostępniane akt na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o IPN-KŚZpNP (badania naukowe, publikacje prasowe, zadania ustawowe),  środa – realizacja pozostałych wniosków ustawowych.

Użytkownicy czytelni powinni  zaopatrzyć  się w rękawiczki oraz maseczki, zakrywające usta i nos, korzystanie z których jest warunkiem udostępnienia dokumentów. W pomieszczeniach czytelni dostępne będą płyny do dezynfekcji rąk.

Id 1 czerwca br. zostanie otwarty punkt sprzedaży książek w godzinach od 9.00 do 14.00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 17 8608018 lub mailowym oddzial.rzeszow@ipn.gov.pl ze wskazaniem konkretnych pozycji, którymi są Państwo zainteresowani.

 

Iwona Kosztyła