5 czerwca 2019

Konferencja odbyła się w Rzeszowie.

Przedstawiciele samorządu terytorialnego, specjalnych stref ekonomicznych, instytucji wspierających rozwój przedsiębiorstw oraz przedsiębiorcy spotkali się w Rzeszowie by rozmawiać o instrumentach wsparcia dla przedsiębiorców. Była też okazja do podpisania porozumienia w sprawie zacieśnienia współpracy na rzecz pozyskiwania inwestorów dla województwa podkarpackiego i lepszego wykorzystania potencjału regionu w zakresie rozwoju gospodarczego.

Zależy na na rozwoju gospodarczym województwa, dlatego staramy się w różnoraki sposób wspierać wszystkie podmioty, które do tego rozwoju się przyczyniają – mówiła Ewa Draus, wicemarszałek województwa podkarpackiego

Dlatego wszystkie samorządy w miarę swoich możliwości starają się udzielać takiego wsparcia. Przykładem takich dobrych praktyk może poszczycić się powiat rzeszowski – mówi Józef Jodłowski, starosta rzeszowski

Firma Owocowe Smaki od ponad piętnastu lat zajmuje się produkcją ekologicznych owoców i warzyw w certyfikowanym gospodarstwie rodzinnym. Jak mówi Andrzej Obszański, jeden ze współwłaścicieli firmy – wsparcie jest potrzebne

Przedsiębiorcy zainteresowani są różnymi forami wsparcia, m m ze swej strony też mamy propozycje – mówi Krzysztof Ślęzak, dyrektor Agencja Rozwoju Przemysł w Mielcu czyli Specjalnej Strefy Ekonomicznej  Mielec

Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali prelekcji między innymi na temat Polskich Stref Inwestycji, Wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, współpracy z biznesem czy pożyczek na działalność bieżącą i finansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

Iwona Kosztyła