27 czerwca 2022

 

Zakończył się kolejny, jedenasty już, rok działania Akademii 50+. W czerwcu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie minionego roku oraz rozdanie nagród dla aktywnych słuchaczy, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniali się do rozwoju Akademii.

Podsumowujące spotkanie zwieńczył wykład pt. „Współczesne wykorzystanie tradycyjnych potraw w promowaniu walorów Podkarpacia. Poznanie regionu poprzez bogatą tradycję”, który wygłosił Krzysztof Zieliński. W roku akademickim 2021/22 liczba słuchaczy Akademii osiągnęła łącznie w obu semestrach 370 osób. W zakończonym roku akademickim odbyło się 21 wykładów o bardzo różnorodnej tematyce. Wykłady realizowane były w sposób hybrydowy – na żywo, w auli, z jednoczesną transmisją online.

Akademia 50+ to jednostka powstała w 2011 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, jej celem jest zwiększanie aktywności oraz poszerzanie wiedzy osób powyżej 50. roku życia. Rekrutacji na nowy rok akademicki zacznie się w połowie września.

 

Iwona Kosztyła