10 września 2018

"Polska ma przyszłość" oraz "Wszystko w twoich rękach" - z takimi hasłami idą do jesiennych wyborów samorządowych.

 Ludzie i program – to co w wyróżnia nasz program – mówili na konferencji prasowej kandydaci do sejmiku wojewódzkiego w najbliższych wyborach. „Polska ma przyszłość” oraz „Wszystko w twoich rękach” – z takimi hasłami do jesiennych wyborów samorządowych  idą PO, Nowoczesna i Inicjatywa Polska. W programie nazwanym „6 kroków do przyszłości” znalazły się propozycje dotyczące przyjaznej szkoły, darmowego biletu dla dzieci, Polski bez smogu, ale także pomoc seniorom, rozwój infrastruktury i koniec dwuwładzy w województwach, czyli wzmocnienie władzy marszałków kosztem wojewodów.

Edukacja przyszłości. Szkoła bez chaosu. Od programu poświęconego młodych ludziom rozpoczął prezentację wyborczą Zdzisław Gawlik, szef podkarpackiej koalicji

Koalicja chce, by szkoła gwarantowała dzieciom możliwość rozwijania talentów i zainteresowań, opiekę, ciepły posiłek oraz aktywność sportową. W szkołach podstawowych zostaną zlikwidowane ciężkie tornistry, bo wszystkie prace domowe będą odrabiane w szkole, pod okiem nauczyciela.  Koalicja Obywatelska chcą również przywrócić prestiż nauczycieli, poprzez podniesienie pensji oraz otwarcie im ścieżek zawodowego awansu.

Wśród obszernego programu znalazł się między innymi te dotyczące polskich seniorów. Uczynimy z opieki nad seniorami obligatoryjne zadanie dla wszystkich samorządów w Polsce Mówiła Maria Mitręga. Uczynimy z opieki nad seniorami obligatoryjne zadanie dla wszystkich samorządów w Polsce.  W każdym mieście i w każdej gminie  zostaną stworzone centra opieki nad ludźmi starszymi. Zapowiedziała także utworzenie jednego numeru telefonu, pod którym osoby starsze będą mogły przez całą dobę uzyskać natychmiastową pomoc m.in. lekarską.

Program proponuje także dokończenie projektów realizowanych za czasów rządów PO-PSL:budowy lub remontów dróg lokalnych tzw.”schetynówek” i budowy obiektów sportowych tzw. „orlików”, jednak w nowej  wersji i z nowymi pomysłami – mówiła Teresa Kubas – Hul

Szczegółowy program koalicji zostanie zaprezentowany podczas kolejnych spotkań z dziennikarzami.

Iwona Kosztyła