23 listopada 2018

Jak szacują, ich branża w Polsce obejmuje blisko 200-tysięczną grupę zawodową, tworzoną przez pracowników ponad 150 przedsiębiorstw, głównie prywatnych. Kilkadziesiąt z tych firm to licencjonowani przewoźnicy pasażerscy i towarowi, pozostałe to przedsiębiorstwa zajmujące się modernizacją infrastruktury, produkcją i utrzymaniem taboru kolejowego oraz producenci materiałów i komponentów do infrastruktury kolejowej. 25 listopada, w dzień poświęcony świętej Katarzynie Aleksandryjskiej, brać kolejarska będzie świętować Dzień Kolejarza.

Kolej łączy ludzi, regiony, województwa i miasta. Cały czas zmienia się na lepsze, czego dowodem są kolejowe inwestycje, także na Podkarpaciu – mówi Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Kolej pełni już nie tylko misję publiczną ale staje się wysoce konkurencyjnym sektorem w ważnej dla gospodarki gałęzi transportu. Z inwestycji krajowych w danych regionach korzystają także regionalni przewoźnicy – mówi Jan Prawelski z Podkarpackiego Oddziału Przewozów Regionalnych w Rzeszowie

Zmiany na polskiej kolei zauważają emerytowani kolejarze. Cieszymy się, że kolej nie tylko nie upadła, ale się  nieźle rozwija – mówi Roman Strzępek, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich w Rzeszowie

W pierwszym półroczu przewoźnicy przewieźli ponad 150 mln pasażerów. Podróżni coraz bardziej doceniają jazd pociągami – mówią Dorota Szalacha i Jan Prawelski Podkarpackiego Oddziału Przewozów Regionalnych w Rzeszowie

Codziennie na polskie tory wyjeżdża ponad 6,5 tys. pociągów. Każdego dnia kolej przewozi około miliona pasażerów oraz miliony ton towarów, stanowiąc istotny element systemu transportowego kraju. W obsługę procesu przewozowego zaangażowanych jest bez przerwy prawie 10 tys. pracowników kolei: dyżurnych ruchu, dróżników przejazdowych, maszynistów, kasjerów, dyspozytorów oraz szeregu służb technicznych, energetycznych i informatycznych

Iwona Kosztyła