21 września 2021

Tematyka konferencji " jest unikalna w skali nie tylko kraju, ale również w skali Europy.

Wykorzystanie naturalnych substancji w kosmetykach – temu tematowi poświęcona będzie międzynarodowa konferencja naukowa „Natural Cosmetics International Meeting” organizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pierwsza edycja odbędzie się w dniach 22-24 września w siedzibie WSIiZ w Kielnarowej. Podczas konferencji poruszone zostaną takie tematy jak: techniki otrzymywania substancji czynnych z surowców naturalnych, metody oceny skuteczności i bezpieczeństwa naturalnych składników a także kwestie prawne, regulujące m. in. kwestie deklaracji marketingowych, jakie można znaleźć na opakowaniach kosmetyków naturalnych.

 

Tematyka konferencji ” jest unikalna w skali nie tylko kraju, ale również w skali Europy – informuje dr  Katarzyna Gaweł  – Bęben,   dyrektor Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek Kolegium Medycznego WSIiZ.

Wśród zaproszonych prelegentów znajdują się naukowcy m. in. z Austrii, Grecji, Słowacji, Australii, Turcji oraz wiodących ośrodków naukowych w całej Polsce. Swój udział zgłosiło również wielu przedstawicieli firm kosmetycznych specjalizujących się w kosmetykach naturalnych. 

Konferencja jest dofinansowana ze środków programu „Doskonała Nauka” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Iwona Kosztyła