17 grudnia 2019

Pewne funkcje rodziny zanikają, inne zmieniają swoje oblicze, zmienia się też definicja samej rodziny.

O depopulacji, jej wpływie na różne sfery życia, kondycji, zmianach, sukcesach i zagrożeniach podkarpackiej rodziny rozmawiali uczestnicy konferencji „Kondycja współczesnej rodziny w obliczu zagrożenia zjawiskiem depopulacji”, która odbyła się w Rzeszowie. Konferencja jest efektem i podsumowaniem projektu badawczego na temat rodziny, który obejmował dwa województwa: podkarpackie i małopolskie.

Iwona Kosztyła