23 października 2019

Na seniorów czyhają na nich różnorakie zagrożenia, jak kradzieże czy oszustwa, ale także przemoc.

W Polsce od kilkunastu lat obserwowany jest proces zmiany struktury demograficznej, którego cechą jest rosnący udział osób starszych, tych powyżej 60 roku życia. Konsekwencją demograficznego starzenia się społeczeństwa są zagrożenia zwiane z tą grupą społeczną. Na ten temat rozmawiali uczestnicy konferencji 'Bezpieczeństwo seniorów na terenie województwa podkarpackiego. Zagrożenia i podejmowane działania”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji, które na co dzień w różnoraki sposób wspierają seniorów. Spotkanie przygotował Wydział  Prewencji  Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

 

Iwona Kosztyła