28 maja 2019

„Rodzina zagrożona dysfunkcjami. Metody pomocy i wsparcia”. To temat ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Przyczyny rozpadów rodziny, zagrożenia płynące z internetu czy system wsparcia rodziny. Ukazanie różnorodnych obrazów rodzin oraz dyskusja o metodach pomocy i wsparcia tych zagrożonych dysfunkcjami rozmawiali uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Rzeszowie. Spotkanie zorganizowało Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Familiologów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Iwona Kosztyła