4 grudnia 2019

Konferencja zakończy się w środę panelem dyskusyjnym.

O standardach wykonywania zawodu lekarza i innych zawodów medycznych w kontekście stosowania przepisów prawa rozmawiają uczestnicy IV Ogólnopolskiej Konferencji Prawno – Medycznej która rozpoczęła się w Rzeszowie. W trakcie dwudniowego spotkania specjaliści z zakresu prawa poruszają tematy i problemy związane ze standardami udzielania świadczeń przez lekarzy różnych specjalności, z odpowiedzialnością zawodową lekarzy, obciążeniach finansowych związanych z niewłaściwym leczeniem czy regulacjach prawnych dotyczących woli pacjent

a.

Iwona Kosztyła