6 kwietnia 2021

Szczegóły na stronie www.sgh.waw.pl/pamietniki

Naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedłużyli termin nadsyłania prac konkursowych na pamiętniki opowiadające o życiu codziennym w czasach koronawirusa. Konkurs trwa od listopada zeszłego roku i miał się skończyć w marcu, ale by móc jeszcze objąć czas Wielkanocy i obecny szczyt zachorowań, została podjęta decyzja o przedłożeniu terminu nadsyłania prac do połowy kwietnia,

Wirus nie jest już tak nieznany, ale wpisał się w życie codzienne pamiętnikarek i pamiętnikarzy, a wydźwięk samych pamiętników jest dużo bardziej traumatyczny. Są w nich opowieści o chorobie i śmierci najbliższych, bezrobociu i upadających biznesach, pojawia się dużo opisów trwania i negatywnych konsekwencji pandemii, w tym również dla zdrowia mentalnego. W tym wprost wypowiedzi o zaburzeniach zdrowia psychicznego związanych z pandemią. 

Są też oczywiście fragmenty optymistyczne i radości związane z życiem codziennym, urodzeniem dziecka, wspólną przeprowadzką do nowego mieszkania, czyli toczącym się życiem z wirusem w tle. O ile w pierwszej edycji była mowa o metaforycznych zbierających „czarnych chmurach” zwiastujących nadchodzącą burzę, o tyle teraz nastąpiła kumulacja tych chmur i burza się rozpętała na dobre. 

Szczegóły  na stronie  www.sgh.waw.pl/pamietniki  

Iwona Kosztyła