25 maja 2020

Uczeń ma możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem.

60 % ósmoklasistów z Rzeszowa zgłosiło chęć wzięcia udziału w konsultacjach przedmiotowych, tym samym dziś mogli przyjść do szkoły na takie zajęcia. Od 25 maja zarówno podstawówki jak i i szkoły średnie mają umożliwić uczniom klas VIII oraz maturzystom uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.

Iwona Kosztyła