8 marca 2021

Pierwszym papieżem, który tematyce kobiecej poświęcił oddzielny dokument – list apostolski o godności i powołaniu kobiety był Jan Paweł II.

Są zakrystiankami, organistkami, pracują w duszpasterstwach czy kancelariach parafialnych. Ponad połowa z 1,2 miliarda katolików na świecie to kobiety, między inny te , które w rożny sposób angażują się w życie kościoła. Może jeszcze jako kobiety nie możemy działać i angażować się z życie kościoła, tak jak byśmy chciały, ale możliwości jest sporo – mówi Monika Chochla, psycholog

 kościół coraz szerzej otwiera drzwi kobietom.. Papież Franciszek, który mówi dużo o roli kobiet w kościele, między innymi zmienił zapisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, czyniąc instytucjonalnym to, co już miało miejsce w praktyce: dostęp świeckich kobiet do służby Słowa i ołtarza, w formie lektoratu i akolitatu – dodaje ks. Sławomir Jeziorski, liturgista

 

 

Iwona Kosztyła