17 grudnia 2019

Drugim etapem szkolenia kadry dowódczej był kurs „AGRICOLA” odpowiadający poziomowi szkolenia dowódców plutonu.

 

W 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbył się ostatni etap szkolenia kończący kurs podoficerski „SONDA”. To innowacyjny projekt szkoleniowy wdrożony przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Zajęcia trwają kilkanaście tygodni, podczas których żołnierze szkolą się w trybie ciągłym i weekendowym. Duża intensywność zajęć, samokształcenie poprzez e-learning oraz szkolenia prowadzone w oparciu o brygady OT, sprawia, że kurs jest przedsięwzięciem nowatorskim. Nazwa nawiązuje do Szkoły Niższych Dowódców Armii Krajowej z okresu okupacji hitlerowskiej.

To bardzo ważny czas dla naszych żołnierzy – ochotników, którzy aspirują do korpusu podoficerów młodszych. To również ważna chwila dla pododdziałów brygady, ponieważ po pozytywnym zaliczeniu egzaminu i promocji na pierwszy stopień podoficerski, wszyscy żołnierze zostaną wyznaczeni na stanowiska dowódców sekcji w batalionach lekkiej piechoty rozmieszczonych kolejno w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu i Sanoku. Historia naszych poprzedników – twórców Szkoły Niższych Dowódców Szarych Szeregów i Armii Krajowej zatoczyła koło.

 

Iwona Kosztyła