29 kwietnia 2020

Obecnie urząd marszałkowski oczekuje na wynik oceny wniosku.

Zarząd województwa zatwierdził wniosek o dofinansowanie projektu wspierającego uczniów w zdalnej edukacji w czasie pandemii Covid-19. Wniosek został złożony przez Województwo Podkarpackie w związku z konkursem ogłoszonym przez Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.

Projekt przewiduje zakup 50 laptopów z oprogramowaniem i dostępem do Internetu dla 50 najbardziej potrzebujących uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku: od 7 do 21 lat z rodzin wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z terenu województwa podkarpackiego. Uczniowie, którzy otrzymają laptopy, zostaną wytypowani w ramach współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Jerzy Jęczmienionka, dyrektor ROPS w Rzeszowie mówi, że to ważne wsparcie dla uczniów w tym trudnym czasie:   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jako partner w projekcie wytypuje najbardziej potrzebujących uczniów, którzy są zobowiązani do nauki z wykorzystaniem systemu on-line. W związku z przeprowadzoną diagnozą w powiatowych centrach pomocy rodzinie oraz ośrodkach pomocy społecznej widzi się dalszą potrzebę wsparcia w sprzęt komputerowy rodzin wielodzietnych w województwie podkarpackim – mówi dyrektor.

Obecnie urząd marszałkowski oczekuje na wynik oceny wniosku. W przypadku przyznania dofinansowania, urząd niezwłocznie przystąpi do procedury zakupu laptopów i przekazania ich uczniom. Barbara Pelczar Białek, dyrektor departamentu Edukacji i Kultury w urzędzie marszałkowskim zwraca uwagę na to, że każde wsparcie jest ważne i potrzebne:

Należy wykorzystywać każdą okazję do tego, aby wspierać osoby potrzebujące pomocy w czasie pandemii koronawirusa. Myślę, że dla wielu podkarpackich rodzin i uczniów e-leaning jest dużym wyzwaniem, bo wiąże się nie tylko ze zmianą postrzegania samej edukacji, ale też zapewnieniem dzieciom odpowiedniego sprzętu komputerowego. Dlatego wspólnie z departamentem Gospodarki Regionalnej urzędu marszałkowskiego postanowiliśmy złożyć taki wniosek w ramach ogłoszonego konkursu przez Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej – mówi.

 

Iwona Kosztyła