27 marca 2020

Laptopy ze szkoły trafią do domu uczniów.

Szkoły działające na terenie gminy Świlcza wypożyczą nieużywane laptopy uczniom, którzy potrzebują takiego sprzętu, by móc korzystać ze zdalnego nauczania. Otrzymają je przede wszystkim ósmoklasiści, ale także skorzystać mogą uczniowie klas siódmych i szóstych oraz dzieci z rodzin wielodzietnych. Do rozdysponowania jest 200 laptopów.

Iwona Kosztyła