31 stycznia 2020

Pierwsze szkolenia odbędą się już w lutym.

W ramach projektu Lekcja Enter na Podkarpaciu ruszają szkolenia dla nauczycieli. Na spotkaniu organizacyjnym spotkali się dyrektorzy placówek oświatowych zainteresowani udziałem ich nauczycieli w programie. Szkolenia przeznaczone dla dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a także przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, artystycznych i informatycznych w szkołach podstawowych i średnich. Ci, którzy wezmą w nich udział, dowiedzą się, jak lepiej i efektywniej wykorzystywać cyfrowe technologie w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Iwona Kosztyła