5 listopada 2019

Lekcje rozwijają samodzielne myślenie u dzieci oraz pobudzają je do kreatywności.

Podczas zajęć młodzi odbiorcy mogą nie tylko zobaczyć ekspozycje, posłuchać prelekcji i zdobyć nową wiedzę, lecz także twórczo ją wykorzystać podczas warsztatów. Coraz większym powodzeniem cieszą się lekcje muzealne organizowane Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie, podczas których młodzi ludzie mogą poznać historię poprzednich pokoleń, warunków ich życia czy zwyczajów, które im towarzyszyły w przeżywaniu świąt czy wydarzeń. 

Staramy się prowadzić nasze muzealne lekcje w sposób ciekawy, tak by młodzi ludzie poczuli klimat miejsc czy wydarzeń o których mówimy. Jest teoria, ale także warsztaty, które pozwalają przełożyć teorię i zachęcić dzieci do zaangażowania się – mówi Emilia Jakubiec – Lis z Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie

Takie zajęcia muzealne są młodym ludziom bardzo potrzebne. To spora i dobrze przekazana dawka wiedzy, ale tez oswajanie młodych ludzi z kulturą – mówi Dorota Książek, polonista ze szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, która przywiozła na warsztaty uczniów  6 klasy

Lekcje rozwijają samodzielne myślenie u dzieci oraz pobudzają je do kreatywności. Aktywny udział w zajęciach sprawia, że przyswajanie wiedzy staje się dla nich zabawą i chętnie odwiedzają Muzeum ponownie.

W najbladszym czasie w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie odbędą się lekcje dotyczące między innymi tradycji andrzejkowych i bożonarodzeniowych

Iwona Kosztyła