4 stycznia 2019

Nie możemy wiązać wprowadzenia norm z likwidacją szpitalnych łózek – mówiła dziś na konferencji Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

W przeciągu niecałych czterech miesięcy dyrektorzy jedenastu podkarpackich szpitali zlikwidowali ponad 350 łóżek. Przyczyną, jak tłumaczyła wojewoda na konferencji,  nie są wprowadzone od 1 stycznia 2019 roku nowe, minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w szpitalach. Podkreślała, że normy mają na celu doprowadzenie do polepszenia warunków pracy i płacy oraz poprawienie bezpieczeństwa pacjentów. Likwidacja łóżek to jedynie konieczność urealnienia potrzeb poszczególnych placówek i oddziałów.

Liczba zieleniarek nie zmienia się gwałtownie, ani tez nie ulegają likwidacji komórki organizacyjne poszczególnych podmiotów leczniczych. Nie możemy wiązać wprowadzenia norm z likwidacją szpitalnych łózek – mówiła dziś na konferencji Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Na spadek liczby łóżek szpitalnych w poszczególnych oddziałach wpływ mają różne czynniki. Między innymi Mapa Potrzeb Zdrowotnych, która na podstawie badań i informacji jest wyznacznikiem statystycznym ile potrzeba takich łózek na alergologii, a ile na kardiologii. Ale nie tylko. Miedzy innymi do takiego stanu rzeczy mogą przyczyniać się kontrole sanepdu,  demografia, zapotrzebowanie na konkretne leczenie  – mówiła Jolanta Tomczyk-Fila, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Pielęgniarkom nie grożą zwolnienia, nie ma też obaw, że zabraknie personelu. Zdajemy sobie sprawę z niedomówień jakie są związane z nowymi normami i z likwidacją łóżek, jednak  zgadzamy się z ich wprowadzeniem, bo bezpieczeństwo pacjentów i samego personelu są najważniejsze – mówiła Anita Drążek, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.

Organem zarządzającym i prowadzącym większość placówek szpitalnych, gdzie są wprowadzane zmiany, jest samorząd województwa. Wierzymy, że te zmiany są korzystne  – mówił Stanisław Kruczek, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Na oddziałach szpitali wojewódzkich na Podkarpaciu jest 3680 łóżek szpitalnych. We wszystkich placówkach medycznych pracuje 20 tys. pielęgniarek i położnych.

Iwona Kosztyła