13 lutego 2019

Upamiętnienie ludzi, miejsc i wydarzeń związanych z I wojną światową i wojną polsko-bolszewicką było celem publikacji „Losy mieszkańców gminy Nozdrzec w latach 1914-1921”.

Książka ukazała się z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Dynowsko-Brzozowskiej. Książka zawiera informacje dotyczące działań w okresie I wojny światowej, wykaz uczestników wielkiej wojny, tzw. list strat oraz biogramy uczestników – mówi Krzysztof Hajduk, współautor książki:

 

O publikacji „Losy mieszkańców gminy Nozdrzec w latach 1914-1921”. będzie mowa dziś w audycji Wiek Niepodległości o 19:40.

Agnieszka Radochońska-Kloc