5 maja 2021

Podczas szkolenia taktycznego żołnierze odbędą praktyczne ćwiczenia niezbędne żołnierzowi do przetrwania w czasie działań wojennych

Tuż po 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w najbliższą sobotę, w godzinach porannych odbędzie się kolejne powołanie kandydatów do 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ochotnicy odbędą 16-dniowe szkolenie podstawowe w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. Uroczysta przysięgą wojskowa odbędzie się 23 maja.

Komisja zabezpieczająca powołanie w najbliższą sobotę będzie działać w Jarosławiu przy ul. 3-go Maja 67. Planowanych 79 ochotników zostanie wcielonych, by odbyć 16-dniowe szkolenie podstawowe (dla osób, które nie miały styczności z wojskiem) i 8-dniowe szkolenie wyrównawcze, jeśli wcześniej przeszli już szkolenie wojskowe.

Kandydaci najbliższy czas spędzą na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. Szkolenie prowadzone będzie w systemie ciągłym. Największy nacisk położony zostanie na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz udzielania pierwszej pomocy.

Podczas szkolenia taktycznego żołnierze odbędą praktyczne ćwiczenia niezbędne żołnierzowi do przetrwania w czasie działań wojennych. Dla wszystkich priorytetem będzie szkolenie strzeleckie, w tym teoria strzału i nauka prowadzenia ognia do celów. W ostatnim dniu kandydaci pełniący terytorialną służbę wojskową odbędą egzamin końcowy po wyznaczonej pętli taktycznej. Podczas tego sprawdzianu każdy żołnierz wykona wiele zadań ogniowych i taktycznych.

Na zakończenie szkolenia podstawowego żołnierze złożą przysięga wojskowa na sztandar 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego.

Uroczystości odbędą się 23 maja w Nowej Dębie. Po przysiędze wszyscy żołnierze zostaną skierowani do batalionów lekkiej piechoty w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Sanoku i Jarosławiu.

 

Iwona Kosztyła