11 grudnia 2019

Od początku funkcjonowania programu Maluch Plus czyli od roku 2011 na Podkarpaciu utworzono 3750 miejsc dla dzieci do 3 lat. W 2020 roku na program przeznaczono 400 mln zł.

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej uruchomił moduł skierowany do niepublicznych placówek opieki dla dzieci do 3 lat. Uruchomiony moduł jest czwartym w ramach programu Maluch Plus na 2020 rok. O dofinansowanie mogą obiegać się osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej między innymi uczelnie i współpracować z nimi pracodawcy. Wnioski o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku niesamorządowym można składać do 10 stycznia.

Czwarty moduł dołącza do poprzednich propozycji dotyczących wsparcia dla samorządów, gdzie nie ma jeszcze opieki żłobkowej i miejsc, gdzie żłobki już istnieją. Poszerzamy krąg beneficjentów czyli robimy wszystko, by jeszcze bardziej pomóc rodzicom – mówiła Lucyna Podhalicz, wicewojewoda podkarpacki

Do 13 listopada można było składać wnioski o dofinansowanie miejsc opieki dla najmłodszych – żłobków, klubów dziecięcych oraz u dziennych opiekunów – Jolanta Tomczyk – Fila, wicedyrektor Wydziału Polityki Polityki Społecznej

 

Iwona Kosztyła