29 stycznia 2019

Zasłużeni dla województwa odebrali odznaczenia i medale. Sportowcy, społecznicy, kombatanci, artyści, pracownicy urzędów. Ponad 80 mieszkańców Podkarpacia odebrało odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Uhonorowano osoby, które w szczególny sposób zasłużyły się dla kraju i społeczeństwa.

Pod uwagę wzięto m.in. działalność na rzecz społeczności lokalnej, rozwoju i upowszechniania kultury, sportu, kształtowania postaw patriotycznych. Nagrody wręczane są także wzorowym, wyjątkowo sumiennie wykonującym obowiązki wynikające z pracy zawodowej.

Uroczystość była również okazją do wręczenia wyróżnień honorowych – Medali 100-lecia Odzyskania Niepodległości przyznanych przez Prezesa Rady Ministrów osobom szczególnie zasłużonym, związanym z odzyskaniem Niepodległości i zaangażowanym na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

Wręczenie medali i odznaczeń zasłużonym mieszkańcom Podkarpacia odbywa się cyklicznie.

Iwona Kosztyła