20 lutego 2020

Miasto Rzeszów nie zamierza odpuszczać w sporze dotyczącym parkingu dla odpadów niebezpiecznych.

Miejskie Spółki piszą w tej sprawie do Wojewody Ewy Leniart, aby uchwała Sejmiku Województwa została anulowana. Rzeszowski magistrat stoi na stanowisku, że parking dla pojazdów z odpadami niebezpiecznymi nie może być wyznaczony na ul. Ciepłowniczej.

Sławomir Progorowicz – prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie mówi, że przy Ciepłowniczej brakuje miejsca na taki parking

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Robert Nędza dodaje, że w sąsiedztwie parkingu są instalacje, które mogą zostać zanieczyszczone

Rzeszowski magistrat liczy no to, że Wojewoda Ewa Leniart zakwestionuje uchwałę Sejmiku. Urzędnicy mówią także, że nie wykluczają skierowania sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Artur Sołek