25 lutego 2020

Spotkanie odbyło się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Były wspólne występy na scenie, pokaz twórczości zarówno seniorów, jak i młodego pokolenia, rozmowy o rodzinach wielopokoleniowych i przekazywaniu wartości. W punktach wystawienniczych holu urzędu zainteresowane osoby mogły dowiedzieć się, jak założyć Internetowe Konto w ZUS, jakie korzyści daje e-recepta, czy jak dbać o bezpieczeństwo seniorów. W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbył się Międzypokoleniowy Dzień Aktywności w którym udział wzięły dzieci z przedszkoli, młodzież z placówek opiekuńczych oraz seniorzy z Klubów Senior+

Ideą organizacji wydarzenia jest zaznaczenie roli solidarności międzypokoleniowej, która jest fundamentem programów i działań rządu dedykowanych osobom starszym mówiła Ewa Leniart, wojewoda podkarpackiego

Takie możliwości stwarzają powstające w poszczególnych gminach kluby Senior Plus. Zainteresowanie jest ogromne – mówi Dorota Chilik, wójt gminy Miejsce Piastowe

Seniorzy spotykają się klubach na rożnego rodzaju zajęciach, ale zapraszają do siebie młode pokolenie – mówi Katarzyna Serafin z placówki wychowawczej z Dębicy

Międzypokoleniowy Dzień Aktywności odbył się po raz pierwszy.

Iwona Kosztyła